ŘEZ STROMŮ

Vývoj stromů neprobíhá vždy ideálně, proto poměrně často dochází ke vzniku chybných, tzv. defektních, větvení, která mohou mít v průběhu času zásadní vliv na stabilitu koruny

Tato staticky nestabilní větvení, které ohrožují provozní bezpečnost v okolí stromu, se dají správným řezem poměrně jednoduše odstranit.

oreze.me - výchovný řez
oreze.me - výchovný řez

výchovný řez

provádí se zejména pro budoucí přizpůsobení velikosti a tvaru koruny daného druhu, jeho zdravý rozvoj a přizpůsobení požadavkům stanoviště (podjezdná nebo podchodná výška).

Provádí se zpravidla do 10-15 let po výsadbě stromu ve dvou až tříletých cyklech.

oreze.me - zdravotní řez
oreze.me - zdravotní řez

zdravotní řez

je logickým pokračováním výchovného řezu a jeho hlavním cílem je zajistit dlouhodobě vysokou funkčnost stromu, udržení dobrého zdravotního stavu a vysokou provozní bezpečnost.

Bývá opakován v intervalech 5 - 10 let.

oreze.me - bezpečností řez
oreze.me - bezpečností řez

bezpečnostní řez

je v podstatě minimální variantou zdravotního řezu, jehož cílem je zajistit provozní bezpečnost stromu, zejména tedy ořezem nalomených a suchých větví akutně ohrožujících majetek a životy osob v jeho bezprostředním okolí.

oreze.me - redukční řez
oreze.me - redukční řez

redukční  řezy

jsou všechny typy řezů, které způsobují celkovou, či částečnou redukci stromu. Ať už se jedná o obvodovou redukci, která si klade za cíl snížit náporovou plochu a těžiště stromu za současné podpory sekundárních výhonů v nižších partiích koruny u (zejména) starých stromů nebo lokální redukce (přetížených částí korun) a redukce k překážce (objektu, el. vedení).

oreze.me - likvidační řez, kácení
oreze.me - likvidační řez, kácení

řez likvidační (kácení)

cílem tohoto řezu je definitivní odstranění stromu ze stanoviště zejména z důvodu provozní bezpečnosti.

Před kácením je třeba ověřit, zda není potřeba platné povolení a provádí se zpravidla v období vegetačního klidu, tedy v zimních měsících. Vázání stromu

Vázání korun je jedním z mnoha konzervačních opatření jež jsou základní součástí péče o stromy. Je významným preventivním opatřením, které snižuje možnost rozlomení problematických partií koruny. Důležitým faktorem při zvažování instalace je to, že jakákoliv vazba je závazkem na další roky.