Vázání stromu

Vázání korun je jedním z mnoha konzervačních opatření jež jsou základní součástí péče o stromy. Je významným preventivním opatřením, které snižuje možnost rozlomení problematických partií koruny. Důležitým faktorem při zvažování instalace je to, že jakákoliv vazba je závazkem na další roky.